Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Ο Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (εφεξής Κώδικας), ο οποίος αποτελείται από τα άρθρα 1-8 έχει ως ακολούθως: